B 96 - Utökad B-behörighet

För dig som vill dra lite mer!


Blir din bil och husvagn lite för tunga tillsammans? Det här är det enkla sättet att lösa det!

Med utökad B-behörighet får du köra en tyngre fordonskombination. Under utbildningen genomgår vi tillsammans säkerhetskontroll, lastsäkring och övningskörning i trafik.

 

Visste du att vi har:

  • Över 25 års erfarenhet.
  • Över 10 000 godkända elever.
  • Över 20 olika utbildningar året om.
  • Noga utvalda instruktörer för att vägleda och coacha dig till ditt nya körkort.
tungslap_mattiastrafikskola

Läs mer om vår utbildning för tungt släp:

Inför kursen

Ålder:

Åldersgräns för behörighet är 18 år.

Tillstånd:

Kursen kräver inget körkortstillstånd.

Förkunskaper:

Kursen kräver B-körkort.

Kursmaterial:

Allt utbildningsmaterial tillhandahålles av trafikskolan.

Fordon:

Utbildning samt körprov sker med oss tillhandahållet ekipage. Ekipaget är lastat enligt trafikverkets krav på fordon vid körprov.

 

Kursspecifikation

Inledning:

Utbildningen passar dig som vill köra större släpvagn som gör att totalvikten överstiger 3500 kg. Med behörighet B 96 är det tillåtet att köra en fordonskombination med max totalvikt på 4250 kg.

Förkunskaper:

Kursen kräver B-körkort. Utbildningen kräver inga förkunskaper gällande körning med släpvagn.

Kursinnehåll:

Följande moment genomgås under utbildningen:

  • Säkerhetskontroll av ekipage
  • Lastsäkring
  • Till och frånkoppling av släpvagn
  • Manövrering i trafik
  • Körning i och utanför tätort

Kursmaterial:

Allt utbildningsmaterial tillhandahålles av trafikskolan.

Plats:

LUDVIKA Adress: Högbergsgatan 44

FAGERSTA Adress: Brinellvägen 11

Kursupplägg:

Följande är ett exempel på hur B 96-utbildningen kan inplaneras:

Tillfälle 1: 110 minuter körlektion

Tillfälle 2: 55 minuter körlektion & körprov

Examination:

Den slutgiltiga examinationen sker med Trafikverket och är endast praktisk. Denna bokas av oss i anslutning till kursen.

OBS! Du måste fotografera dig hos Trafikverket Förarprov innan körprovet. Saknas foto vid provtillfället kommer du inte få göra körprovet.

Intensivutbildning

Om intensivutbildning:

Vi erbjuder intensivutbildning på de flesta behörigheter. Intensivutbildningen ger dig möjligheten att ta din behörighet under en begränsad period.

Kursupplägg:

Följande är ett exempel på hur B 96-utbildningen kan inplaneras:

Tillfälle 1: 110 minuter körlektion

Tillfälle 2: 55 minuter körlektion & körprov

Boende:

Vi erbjuder boende under utbildningstiden. Kontakta oss för vidare information.