YKB

Yrkeskompetensutbildning

Vi erbjuder grundutbildning på 140 timmar och och fortbildning på 35 timmar.

Läs mer om vår YKB-utbildning:

YKB - Grundutbildning gods

Yrkeskompetensutbildning 140 timmar

Om kursen:

Vi utbildar i YKB Grund (140 timmar) för dig som ska bli yrkesförare för godstransporter och är över 21 år. När du tagit ditt C1/C och vill börja jobba yrkesmässigt är detta en grundkurs för att få jobba som yrkesförare.

Mål:

Efter avslutad utbildning avläggs prov hos Trafikverket. Vid godkänt prov erhålles Yrkesförarkompetensbevis från Transportstyrelsen.

Förkunskaper:

Du skall vara färdig med eller i slutet av din körkortsutbildning för C1 eller C. Under utbildningen genomförs minst 10 timmar avancerad körträning som kräver tidigare körvana.

Innehåll:

Utbildningen innefattar följande:

 • Lagar och förordningar
 • Trafiksäkerhet
 • Kundbemötande
 • Ergonomi och hälsa
 • Optimal fordonsanvändning
 • Avancerad körträning
 • Erfarenheter från bransch och transportnäring

Plats:

I Mattias Trafikskolas lokaler.
Adress: Högbergsgatan 44 Ludvika.

Kursupplägg:

Utbildningen genomförs i olika studietakt. Från ett studietillfälle i veckan till intensivutbildning i 3,5 veckor.

Utbildare:

Mattias Trafikskola AB
reception@mattiastrafikskola.se

Upplysningar:

För mer information om kursens innehåll och upplägg samt bokningar, priser och offert.
E-post: reception@mattiastrafikskola.se Telefon: 0240-12111

YKB - Fortbildning gods

Fortbildning 35 timmar

Om kursen:

Vi utbildar i YKB fortbildning (35 timmar) för dig som är yrkesförare för godstransporter och behöver den obligatoriska fortbildningen.

Mål:

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna aktuell delkurs.

Förkunskaper:

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Innehåll:

Hela fortbildningen innefattar fem delkurser:

 1. Miljö
 2. Godstransporter
 3. Lagar och regler
 4. Ergonomi och hälsa
 5. Trafiksäkerhet och kundfokus

Plats:

I Mattias Trafikskolas lokaler.
Adress: Högbergsgatan 44 Ludvika.

Kursupplägg:

Utbildningen genomförs i olika studietakt. Varje delkurs genomförs vid ett tillfälle. För aktuella kursdatum, klicka på kursdatum.

Utbildare:

Mattias Trafikskola AB r
eception@mattiastrafikskola.se

Upplysningar:

För mer information om kursens innehåll och upplägg samt bokningar, priser och offert.
E-post: reception@mattiastrafikskola.se Telefon: 0240-12111